M

M
{em}
n буквата M
* * *
{em} n буквата M.(2) {em} n буквата M.
* * *
1. i. n буквата m 2. ii. n буквата m
* * *
M, m [em] n 1. буквата М; \M for Maria М като Мария; 2. о-в Малта; 3. съкращение за магистрала, като след М има цифра; 4. символ за обозначаване на 1000 в римските цифри.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”